Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (SSU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn
 • Tên quốc tế
  Soc Son Urban Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Urenco Soc Son
 • Trụ sở chính
  Số 47, tổ 8, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38851063/38851684
 • Fax
  024 38852517
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Viết Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vân Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Mạnh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hà Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Quýnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vân Nhung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quý Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ