Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon seaproducts import export joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty XNK thuỷ sản TP Hồ Chí Minh
 • Trụ sở chính
  87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  9142219
 • Fax
  9142236
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Cao Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Ngọc Ngời
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Bảo Quốc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Kim Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Mai Thu
  Kế toán trưởng
 • Trương Kim Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ