Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần chứng khoán SSI
 • Tên quốc tế
  SSI Securities Corporation
 • Viết tắt
  SSI
 • Trụ sở chính
  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 82.42.897
 • Fax
  028 82.42.997
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Duy Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hironori Oka
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Nghiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Điểm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Điềm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Phong Lưu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Cẩm Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  Giám đốc Tài chính
 • Hoàng Thị Minh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Bảo
  Giám đốc Kinh doanh
 • Bùi Thế Tân
  Giám đốc Kinh doanh
 • Bùi Việt Dũng
  Giám đốc Hệ thống TT
 • Nguyễn Hồng Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ