Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
 • Tên quốc tế
  Seagull Shipping Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SESCO
 • Trụ sở chính
  Số 40 đường số 1, khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  0283267285
 • Fax
  (84-28) 3.8732909
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Mạnh Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hồng Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hải Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Hoàn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Hoàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ