Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
 • Tên quốc tế
  Seaprodex Refrigeration Industry Corporation
 • Viết tắt
  SEAREFICO
 • Trụ sở chính
  Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  838227260
 • Fax
  838226001
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hữu Thịnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Yoshinobu Tamura
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Diệp Bích Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ryota Fukuda
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Quyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trọng Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Hoàng Vũ Nguyễn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tấn Phước
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Mười
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Khôi Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  Giám đốc Tài chính
 • Vương Trần Quốc Thanh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ