Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA (SRB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA
 • Tên quốc tế
  SARA Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SARA Group JSC
 • Trụ sở chính
  Km số 2 - Đại lộ V.I LêNin - thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)038.3595.888
 • Fax
  +84-(0)038.3595.888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Khắc Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vương Bá Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Thùy Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Cầu
  Tổng Giám đốc
 • Trần Khắc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Chuyên
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Thanh Thủy
  Đại diện công bố thông tin
 • Trần Thị Chuyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ