Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần SPI
 • Tên quốc tế
  SPI Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần SPI
 • Trụ sở chính
  Số 338 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2866501585
 • Fax
  2866501585
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thái Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đại Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Lệ Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thúy Mai Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Tiến Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lưu Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Lệ Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Trường
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ