Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đá Spilit
 • Tên quốc tế
  Stone Company Spilit
 • Viết tắt
  Spilit
 • Trụ sở chính
  Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  037.3621880
 • Fax
  037.3621880
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thái Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đại Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quế Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nhâm Thị Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đông
  Tổng Giám đốc
 • Mai Lệ Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lưu Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Dung
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ