Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon plant Prôtectin Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SPC
 • Trụ sở chính
  KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, p.Tân Thuận Đông, Q7, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2838733666
 • Fax
  8.38733003
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Phượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nhựt Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Vũ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thanh Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Lệ Khuyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Yeo Joo Hua
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Bích
  Phó Tổng Giám đốc
 • Điêu Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Ánh Tuyết
  Kế toán trưởng
 • Điêu Quang Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ