Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
 • Tên quốc tế
  Su Pan 2 Hydroprwer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Su Pan No2 HJSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  0203 871 727
 • Fax
  0203 873 079
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Huy Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Khương Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Huyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Kim Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Khương Đức Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khả Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Kim
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Nhất
  Kế toán trưởng
 • Bùi Quang Chung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ