Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
 • Tên quốc tế
  Su Pan 2 Hydroprwer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Su Pan No2 HJSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Hoàng Liên, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
 • Điện thoại
  0214 387 1727
 • Fax
  0214 387 3079
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Huy Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Sỹ Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Huyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khương Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ninh Văn Khương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Biên Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Hồng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khả Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Chí Thiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Quế Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Khương Đức Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Sỹ Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kim Văn Sỹ
  Kế toán trưởng
 • Lê Biên Cương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ