Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp
 • Tên quốc tế
  Sonadezi Corporation
 • Viết tắt
  Tổng Công ty Sonadezi
 • Trụ sở chính
  Số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  (0251) 8860 561
 • Fax
  (0251) 8860 573
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thị Thu Hằng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Chí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đình Thám
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Tòng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Cẩm Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Lê Bích Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Đình Thám
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Long Bôn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thùy Đoan
  Kế toán trưởng
 • Phan Đình Thám
  Đại diện công bố thông tin
 • Phạm Trần Hoà Hiệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ