Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sametel
 • Tên quốc tế
  Sametel Corporation
 • Viết tắt
  SAMETEL
 • Trụ sở chính
  KCN Long Thành - Đường số 1 – Xã Tam An - Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  028.35513733
 • Fax
  028.35515164
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trần Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Quyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tạ Thanh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Nhật Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Vũ Vân Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Cử
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ