Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sametel
 • Tên quốc tế
  Sametel Corporation
 • Viết tắt
  SAMETEL
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  28.35513733
 • Fax
  28.35515164
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Thu Hương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trí Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Hoàng Thế Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Ngọc Quyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Cử
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Vũ Vân Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Dương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ