Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam
 • Tên quốc tế
  SOUTH BOOKS & EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SOBEE JSC
 • Trụ sở chính
  Số 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 38.300.312
 • Fax
  028 38.351.488
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thành Lâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Mai Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Cảnh Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lê Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Vân Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Mai Anh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Cảnh Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Lê Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mai Hoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Mai Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ