Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SaiGon Machinco
 • Trụ sở chính
  352 Trường Sa, phường 02, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2835107888
 • Fax
  2835512427
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đa dạng các ngành công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đức Phú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Phương Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Việt Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Cẩm Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Kim Khánh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Hiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ