Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Salanganes Nest Soft Drink Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 1A, xã Suốt Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
 • Điện thoại
  0258 3745 601
 • Fax
  0258 3745 602
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nước ngọt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Thị Hồng Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Bá
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khoa Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Viết Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trần Nguyên Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Hoàng Phong Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khoa Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Minh Thích
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Lành
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Hồng Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ