Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang
 • Tên quốc tế
  Superdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Superdong FF - (KG) Joint Stock Company
 • Trụ sở chính
  Số 10, đường 30/04, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  297.3980111
 • Fax
  297.384618
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Nguyệt Nhi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Nhung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • La Xuân Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hồng Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoa Lệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Puan Kwong Siing
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tăng Siêu Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Hữu Lộc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lượng Văn Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Puan Kwong Siing
  Tổng Giám đốc
 • Chua Peng Teck
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Hồng Đào
  Kế toán trưởng
 • Hà Nguyệt Nhi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ