Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SUDICO
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Sudico -KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - NamTừ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại
  024 768.45.05
 • Fax
  024 768.40.29
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Sự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Đình Đông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trần Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Khắc Viện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Trụ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Dũng
  Kế toán trưởng
 • Trần Đình Trụ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ