Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (SJG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Song Da Corporation
 • Viết tắt
  Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  02438541164
 • Fax
  043 854 1161
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Văn Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Quản
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quốc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Mỹ Hảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Viết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Quang
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đức Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ