Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn
 • Tên quốc tế
  Can Don Hydro Power Joint Stocks Company
 • Viết tắt
  Can Don HSC
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại
  +84-(0)651-356.33.59
 • Fax
  +84-(0)651-356.31.33
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đồng Văn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Ngọc Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Trâm Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Ngọc Hoàn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Sáu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Tuyển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đồng Văn Tâm
  Kế toán trưởng
 • Đồng Văn Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ