Công ty Cổ phần SIVICO (SIV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần SIVICO
 • Tên quốc tế
  SIVICO Joint stock company
 • Viết tắt
  SJS.,CO
 • Trụ sở chính
  Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0255 359 7778
 • Fax
  0255 359 7779
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Viện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mộng Lân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hòa Quang Thiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thủy Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Bình Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Bình Ngân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hương Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Kim Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Ước
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hòa Quang Thiệp
  Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Thanh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Dương Thị Thanh Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ