Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Water Infrastructure Corporation
 • Viết tắt
  SAIGON WATER
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 62918483
 • Fax
  028 62918489
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Giao Thị Yến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Thi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Bảo Trâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Khắc Hoành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Virgillio Cervantes Rivera,Jr
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Luis Juan B.Oreta
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Karoline C.Sangalang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Diệp Bảo Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Trương Khắc Hoành
  Tổng Giám đốc
 • John Walter E. Tendencia
  Phó Tổng Giám đốc
 • Giao Thị Yến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bernardo C. Manosca
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ