Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Water Infrastructure Corporation
 • Viết tắt
  SAIGON WATER
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 62918483
 • Fax
  028 62918489
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vũ Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ferdinand Dela Cruz
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Thi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Bảo Trâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Virgillio Cervantes Rivera,Jr
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Chính
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Luis Juan B.Oreta
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Alvin S. Evangelista
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Ramoncito L.Gomez
  Giám đốc Hệ thống TT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ