Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP
 • Tên quốc tế
  Sai Gon CO.OP Investment Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SCID JSC
 • Trụ sở chính
  Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 • Điện thoại
  08.38360143
 • Fax
  08.38373631
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Diệp Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Đông Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kim Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Trần Thái Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Kim Nga
  Giám đốc Tài chính
 • Bùi Thị Kim Nga
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Trần Thái Duy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ