Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần ANI
 • Tên quốc tế
  ANI Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ANI
 • Trụ sở chính
  Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  0862.90.56.59
 • Fax
  0862.90.55.98
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Quang Đạt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Mỹ Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Hoàng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Kim Huế
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Tất Thành
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Mỹ Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Việt Mỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Mỹ Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Văn Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ