Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa
 • Tên quốc tế
  SAI GON TRAIN JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CTCP Sài Gòn Hỏa xa
 • Trụ sở chính
  275C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3837 7660
 • Fax
  028 3836 9031
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Thuốc lá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thiên Kim
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Ái Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tăng Thị Minh Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thị Lê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Đào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Nguyễn Thanh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lữ Thị Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • San Kim Chi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đức
  Kế toán trưởng
 • Tăng Thị Minh Tân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ