Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam
 • Tên quốc tế
  Southern Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SHP
 • Trụ sở chính
  P106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3820.7795
 • Fax
  028 3820.7794
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Đức Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thế Du
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Hải Âu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thang Thanh Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vĩnh Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Tú Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thành Tú Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ