Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Investment General Corporation
 • Viết tắt
  HANIC
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, Tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-35.53.71.88
 • Fax
  +84-(0)4-35.53.71.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Mạnh Kháng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Minh Sáng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Hồng Long
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hải Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Quang Minh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Phúc Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hà Thương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Thành Trung
  Kế toán trưởng
 • Lưu Quang Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ