Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng
 • Tên quốc tế
  Songhong Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  SONGHONG CORP
 • Trụ sở chính
  70 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-4) 3717 1603
 • Fax
  (84-4) 3717 1604
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Huyền Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Thi
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Tuấn Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cao Tiến Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lã Tuấn Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Quang Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tất Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Huy Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Văn Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nhung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ