Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Maritime Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SMC
 • Trụ sở chính
  422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM
 • Điện thoại
  028 3826 1627
 • Fax
  028 3940 4300
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Phú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sĩ Cung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Hiệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vĩnh Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Hiệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bạch Thái Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Hảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ