Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  SaiGon Shippping Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SSC JSC
 • Trụ sở chính
  09 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  8296316 - 8296320
 • Fax
  2838225067
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thiện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Viết Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Như Ý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đức Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Giao Thuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hưởng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Hưởng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ