Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CẢNG SÀI GÒN/SAIGON PORT
 • Trụ sở chính
  Số 3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 394.001.61
 • Fax
  028 394.001.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Văn Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Lương Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Tới
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Như Ý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quý Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Tuấn Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Hoàng Giang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Thạch
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Uyên Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ