Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Vegetable Oil Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SG OIL JSC
 • Trụ sở chính
  Số 9/50 Đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc,Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028.3888.6869
 • Fax
  837672278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lý Đình Sang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quốc Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Nghĩ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Ân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Việt Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Dung
  Kế toán trưởng
 • Đinh Văn Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ