Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Vegetable Oil Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SG OIL JSC
 • Trụ sở chính
  Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 • Điện thoại
  08.3888.6869
 • Fax
  08.37672278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Bửu Trân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thúy Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Trinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thiên Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Nương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Bửu Trân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồ Trúc Phương
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Bửu Trân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ