Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Ground Serv ices Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SAGS
 • Trụ sở chính
  Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM
 • Điện thoại
  028 3547 4999
 • Fax
  028 3547 0999
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đình Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Quang Lãm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Đỗ Quyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Diệu Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Tâm Thảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Dương Ngọc Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Mỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hứa Kiến Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hoàng Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Danh Nguyên
  Kế toán trưởng
 • Hứa Kiến Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ