Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Hotel Corporation
 • Viết tắt
  SAIGON HOTEL
 • Trụ sở chính
  41-47 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)38-829.97.34
 • Fax
  +84-(0)38-829.14.66
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thanh Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hoàng Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chung Hán Lương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Tấn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Doãn Định
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Minh Nguyệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Nguyễn Khang Vy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Xuân Đào
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Thanh Nhân
  Kế toán trưởng
 • Trần Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ