Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Educational Book Joint Stock Company in Ho Chi Minh City
 • Viết tắt
  HEBCO
 • Trụ sở chính
  363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP HCM
 • Điện thoại
  028 39540600 - 39540601
 • Fax
  028 39540598
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Trọng Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Xuân Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Phương Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Trọng Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lan Phương
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Nam Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ