Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
 • Tên quốc tế
  Sa Giang Import Export Corporation
 • Viết tắt
  SAGIMEXCO ĐỒNG THÁP
 • Trụ sở chính
  Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Thị xã Sađéc,Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại
  0673 763 155
 • Fax
  0673 763 152
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hữu Quá
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thành Đô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Vũ Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hoàng Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kiệm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thanh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Bé Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Dương Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồng Lệ Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Kiệm
  Tổng Giám đốc
 • Mai Hoàng Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mật Bích Khuầy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Huyền Trang
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Sang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ