Công ty Cổ phần Softtech (SFT: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Softtech
 • Tên quốc tế
  SOFTECH CORPORATION
 • Viết tắt
  SOFTECH
 • Trụ sở chính
  38 Yên Bái, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  84.511.3810535
 • Fax
  84.511.3810278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Mạnh Hào
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Trương Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Khắc Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Diệu Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hào
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Mai Hương
  Kế toán trưởng
 • Trương Khắc Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ