Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Fishing Net Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SFN
 • Trụ sở chính
  89 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
 • Điện thoại
  839400534
 • Fax
  839401580
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Thúy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Phước
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Phương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quang Tường Thụy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Phước
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Phương Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Trường
  Kế toán trưởng
 • Lê Hữu Phước
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ