Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
 • Tên quốc tế
  Sea And Air Freight International
 • Viết tắt
  SAFI
 • Trụ sở chính
  209 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38238799
 • Fax
  028 38226283
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hoàng Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Trực
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Trần Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nhữ Đình Thiện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Quang Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Anh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Quang Cảnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ