Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam (SFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam
 • Tên quốc tế
  THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SFJC
 • Trụ sở chính
  125B, Cách Mạng tháng 8. Phường 5, Quận 3, Tp HCM
 • Điện thoại
  0838325889-38393931
 • Fax
  838322807
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Quý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Phi Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Cuông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Quang Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Hoài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Trịnh Diễm Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Tấn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khả Yêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Cuông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Thiện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ