Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Fuel Company
 • Viết tắt
  SFC
 • Trụ sở chính
  146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-997.92.92
 • Fax
  +84-(0)83-997.95.55
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Trọng Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Trần Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Ngọc Thạch Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Chung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trần Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Ngọc Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Hoài Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Kim Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Thu
  Kế toán trưởng
 • Võ Thị Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ