Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị
 • Tên quốc tế
  Quang Tri General Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SEPON GROUP
 • Trụ sở chính
  01 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
 • Điện thoại
  (84)02333853031
 • Fax
  (84)02333852695
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Chiếm An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Xuân Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Chí Ngang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Nhật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Chiếm Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Xuân Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Thể
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Chiếm An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Nhật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
  Kế toán trưởng
 • Mai Chiếm An
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ