Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam
 • Tên quốc tế
  Phuong Nam Education Investment And Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EDID
 • Trụ sở chính
  231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 38300707
 • Fax
  08 38300702
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Hồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Xà Thiệu Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Khang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Trúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Chanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Xà Thiệu Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Thục Trinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Phương Mai
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ