Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (SED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam
 • Tên quốc tế
  Phuong Nam Education Investment And Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EDID
 • Trụ sở chính
  231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38305 002
 • Fax
  028 38350 983
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Gia Lê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Huy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thu Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Vĩnh Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Chanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Xuân Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Phương Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Huy
  Tổng Giám đốc
 • Lê Phương Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Trần Nha Thy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Ngọc Liên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Lan Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ