Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung
 • Tên quốc tế
  Mien Trung Power Investment and Development Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  Mien Trung PID
 • Trụ sở chính
  10 Lam Sơn, P.Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại
  +84-(0)58-87.80.92
 • Fax
  +84-(0)58-87.80.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Quang Chiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thu Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoài Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quang Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Giang Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bạch Đức Huyến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Kỳ Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoài Nam
  Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Đạo
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Giang Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ