Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Seaproducts Joint Stock Corportion
 • Viết tắt
  SEAPRODEX
 • Trụ sở chính
  2-4-6 Đồng Khởi ,Phường Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 8291924
 • Fax
  028 8290146
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Xuân Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Bảo Kim
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Phước Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Nguyễn Quốc Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Xuân Phong
  Tổng Giám đốc
 • Trần Mạnh Hữu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Trung
  Kế toán trưởng
 • Mai Xuân Phong
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ