Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (SDY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Elecem
 • Tên quốc tế
  Elecem Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ELECEM
 • Trụ sở chính
  Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chưpăh - Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)593-84.55.59
 • Fax
  +84-(0)593-84.55.49
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Công Khởi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Len
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lê Trung Phi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Đoan Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thanh Hòa
  Kế toán trưởng
 • Bùi Xuân Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ