Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
 • Tên quốc tế
  Sonadezi Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SDV
 • Trụ sở chính
  tầng 8, tòa nhà Sonedazi, số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai
 • Điện thoại
  84-(0)618-890.777
 • Fax
  84-(0)61-88.90.199
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Long Bôn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bạch Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hồ Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mai An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Thúy Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Phú Hào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Lý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Huyền Trang
  Kế toán trưởng
 • Trần Anh Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ