Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
 • Tên quốc tế
  Mechanical Engineering & Metallurgy Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SADAKIM
 • Trụ sở chính
  Đường số 2 - KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(61).3.83.61.70
 • Fax
  2513836774
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phùng Vũ Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Phước Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thế Hiển
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Thủy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ