Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 25
 • Tên quốc tế
  Song Da 25 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 25 JSC
 • Trụ sở chính
  Số 100 Trường Thi – P. Trường Thi - Tp. Thanh Hoá
 • Điện thoại
  +84-(0)373-85.22.48
 • Fax
  +84-(0)373-75.47.20
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Thấu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hải Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nhật Tuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Ngọc Đông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoằng Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hải Việt
  Tổng Giám đốc
 • Khương Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mai Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nhật Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Dung
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Hải Việt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ