Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ
 • Tên quốc tế
  Can Tho Sadico Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  SADICO CANTHO
 • Trụ sở chính
  366E, Cách mạng tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Điện thoại
  0292 3815108
 • Fax
  0292 3821141
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Công Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Thọ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Hướng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Văn Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Định
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Như Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phú Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Quỳnh Giao
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Phú Thọ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ