Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Electrical Engineering Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SEEC
 • Trụ sở chính
  Nhà lô 141 khu giãn dân Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33.55.39.32
 • Fax
  024 33.55.39.31
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Thụ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Vĩnh Khang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đồng Đăng Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hoàng Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Bộ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Thụ
  Tổng Giám đốc
 • Lê Vĩnh Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Huy Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ