Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (SD8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 8
 • Tên quốc tế
  Song Da 8 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 8
 • Trụ sở chính
  Xã Năng Khả - Huyện Na Hang - Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại
  +84-(0)27-386.48.41
 • Fax
  +84-(0)27-386.49.08
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Phước
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hoạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tam Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành Thị Cúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Trung Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Phú Trọng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Tương Long
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Diễn Tường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tống Văn Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Hoạt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ